Leveringsvoorwaarden Sterkeprijzen.nl

 

Algemeen:

 

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en op alle overeenkomsten van Sterkeprijzen.nl. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, waarbij de betreffende afwijking van de voorwaarden duidelijk wordt omschreven. Een dergelijke afwijking van deze voorwaarden zal te allen tijde slechts kunnen gelden voor individuele bepalingen en zal nimmer als gevolg hebben dat de voorwaarden als geheel niet van toepassing zijn.

 

2.    Het accepteren van een aanbieding of wel het doen van een bestelling houdt in dat u de voorwaarden aanvaardt.

 

Aanbiedingen / Betalingen:

 

3.    Aanbiedingen door Sterkeprijzen.nl gedaan zijn vrijblijvend. Voor fouten voorkomend in de aanbiedingen op de Site Sterkeprijzen.nl is Sterkeprijzen.nl op geen enkele wijze aansprakelijk. Sterkeprijzen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

 

4.    De vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

5.    Betaling dient te geschieden voorafgaande aan de levering, middels iDEAL of vooruitbetaling (bankoverboeking).

 

Overeenkomst:

 

6.    Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat een gegeven opdracht/bestelling is geaccepteerd door Sterkeprijzen.nl. Sterkeprijzen.nl is gerechtigd een bestelling te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sterkeprijzen.nl u dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

 

7.       Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, als u al hetgeen op grond van de overeenkomst van Sterkeprijzen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op het moment van aflevering.

 

8.      Sterkeprijzen.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door U dit schriftelijk per e-mail mede te delen en zonder dat Sterkeprijzen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

9.       Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Sterkeprijzen.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.
 

BEZORGEN EN AFHALEN

BEZORGEN

Bestelde producten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw betaling verzonden naar het door u opgegeven adres in Nederland. Bijna alle artikelen worden binnen 3 werkdagen aan u verzonden.
Dit geldt vaak ook voor Accessiores. Als richtlijn kunt u aanhouden: als voor 13.00 uur de bestelling én een bijbehorende geslaagde betaaltransactie bij Sterkeprijzen.nl binnen is, wordt - indien op voorraad - dezelfde dag nog verzonden.

Houd echter in uw achterhoofd dat dit slechts een richtlijn is en geen garantie. U zult begrijpen dat de levertijd per bestelling kan verschillen.
U ontvangt per e-mail bericht zodra uw bestelling gereed is om bezorgd te worden.
Onze transporteur levert van maandag tot en met vrijdag af in heel Nederland.

De bezorgtijd van de fiets is maximaal 10 werkdagen. In de meeste gevallen zal de fiets echter binnen 3 à 7 werkdagen binnen zijn. Indien uw bestelde fiets een langere bezorgtijd kent, wordt er eerst contact met u opgenomen.
Wil u vooraf zekerheid over de levertijd van een specifieke fiets, informeer dan per e-mail of telefonisch.

Vergeet niet bij ontvangst van uw bestelling direct te controleren of de goederen onbeschadigd bij u afgeleverd zijn. Meld onvolkomenheden direct aan de bezorger! Achteraf valt niet meer te controleren wanneer een beschadiging ontstaan is en kan Sterkeprijzen.nl niet aansprakelijk gesteld worden voor transportschade.

AFHALEN

Als u uw artikelen liever afhaalt, dan kunt u dit aangeven tijdens het bestelproces op Sterkeprijzen.nl. U kunt uw artikelen afhalen van dinsdag t/m zaterdag in onze winkel in Schoonoord, (Let op: beperkte openingstijden).

Vooraf krijgt u per e-mail bericht van ons wanneer uw bestelde artikelen klaarstaan. Let op: vergeet uw afhaalbericht niet. Zonder afhaalbericht kunt u de bestelling niet afhalen!

Het is helaas niet mogelijk de verzendkosten te verwijderen uit onze shop en die betaalt u eerst en krijgt u bij afhalen van u product retour bij ons.
U kunt uw bestelling tot maximaal 10 werkdagen na dagtekening van de bevestigingsmail afhalen.
Indien u verhinderd bent, verzoeken we u contact met ons op te nemen.

LOCATIE WINKEL

STERKEPRIJZEN.NL
KLEINE VELD 28B 
7751BD DALEN

 

RETOURZENDINGEN

 
RETOURZENDINGEN BINNEN ZICHTTERMIJN 
Binnen 7 dagen accepteren wij retourzendingen. Na de zichttermijn van 7 dagen is de koop definitief gesloten.
U besluit dus pas om definitief te kopen als u voor de volle 100% tevreden bent. Indien u gedurende de zichttermijn om welke reden dan ook, het artikel toch niet wilt afnemen, is het mogelijk om volgens onderstaande instructies het artikel aan ons te retourneren.


Wat betreft geleverde producten geldt: Slechts ongebruikte goederen, compleet in originele staat en onbeschadigde verpakking, aan ons geretourneerd, zullen in aanmerking komen voor restitutie. Accu's Laddersen Accessiores,zoals helmen kleding en schoenen zijn uitgesloten van retourrecht.


 Voorzie het artikel van de originele factuur en zorg dat het artikel volledig (incl. alle bijgeleverde accessoires, e.d.) en in ongebruikte en onbeschadigde staat naar ons wordt toegezonden. Vermeld uw (bank)rekeningnummer. Het aankoopbedrag zal per omgaande teruggestort worden op uw rekening onder aftrek van de door ons gemaakte vracht- en rembourskosten voor zowel het bezorgen als ophalen. De verantwoordelijkheid en de kosten van het retour zenden komen voor uw rekening, tenzij anders overeengekomen (in geval van gebreken bijvoorbeeld). Ongefrankeerde stukken worden evenals goederen zonder afzender door ons geweigerd.

Kan ik mijn bestelling aan de chauffeur geven of omruilen? Dit is helaas niet mogelijk. Hoe snel wordt mijn retour verwerkt? Wanneer u een product retour stuurt wordt uw geld teruggestort of ontvangt u een nieuw product. Om uw retour zo snel mogelijk te verwerken is het noodzakelijk dat u de aangegeven procedure volgt. We verzoeken u in of aan het pakket/fiets uw gegevens stevig te bevestigen. Indien aankopen geannuleerd worden vóór verzending, dan worden eventueel gemaakte kosten aan u doorberekend, zoals o.a. rij- en vervoersklaar maken van een fiets, reserveringskosten, speciale bestellingen, et cetera.

Retourzendingen kunnen verstuurd worden aan:
STERKEPRIJZEN.NL
KLEINE VELD 28 B 
7751BD DALEN

 
Vracht en Verzendkosten


De verzendkosten worden per bestelling automatisch berekend op basis van het gewicht. De verzendkosten worden duidelijk weergegeven in het winkelmandje. 
Enkele producten worden zonder bijkomende verzendkosten (gratis)  geleverd. Indien van toepassing, wordt dit specifiek bij het product aangegeven.

Vrachtkosten Fietsen Nederland wielmaat 26 en 28 inch 
Fiets 1 stuks (21kg-40kg) € 15.00
Fiets 2 stuks (41kg-60kg) € 30.00
60kg en meer op aanvraag

Vrachtkosten Fietsen in doos (Indien u een fiets in doos besteld staat dit specifiek bij het product aangegeven) 
Fiets in doos 1 stuks (21kg-40kg) € 15.00

Kinderfietsen 
Fiets 1 stuks tot en met wielmaat 24 inch € 15.00


NB Accessoires die bij een fiets horen en in een doos worden geleverd, worden in een tweede, aparte doos verpakt. 
Hiervoor zijn wij genoodzaakt om extra verzendkosten in rekening te brengen. Indien u een fiets geheel rijklaar geleverd krijgt, worden geen aparte verzendkosten berekend.


Pakketten (accessoires en onderdelen) Nederland
Pakket tot 10kg € 3.75
Pakket tot 20kg € 6.75

nb. Indien uw bezorgadres zich op de eilanden bevindt worden voor fietstransport de meerkosten aan u doorberekend

Wij leveren ook in Belgie

 

 


 


 

Garantie / Aansprakelijkheid:

 

15. Sterkeprijzen.nl hanteert de standaard fabrieksgarantie, deze garantie is merk gebonden. Voor een aantal onderdelen zoals kettingen, tandwielen, binnen-buiten banden, pedalen en zadels is een beperkte garantie van kracht; die komen alleen in aanmerking voor garantie als de klacht onmogelijk door het gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel zal de mening van Sterkeprijzen.nl doorslaggevend zijn. Tevens dient bij de garantie aanvraag een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. De kosten van het toesturen en retour sturen van garantie onderdelen, van en naar Sterkeprijzen.nl zijn voor uw rekening.

 

16. Voor de fabrieksgarantie van fietsen, kunt u terecht bij elke dealer van het betreffende merk (als het bijv. een frame breuk betreft). Dealers zijn niet verplicht uw fiets ter reparatie aan te nemen. De garantie op lopende en draaiende delen geven wij zelf en deze kunt u dus ook alleen bij ons verhalen. Mocht u uw fiets ergens anders laten repareren dan vervalt de garantie op dat onderdeel, kosten van eventuele reparaties van derden worden niet door ons vergoedt. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sterkeprijzen.nl de keuze de betreffende producten te vervangen door nieuwe producten, welke dan aan u toegestuurd zullen worden, dan wel de factuurwaarde van die producten te restitueren.

17. Sterkeprijzen.nl is niet aansprakelijk voor de door de klant zelf foutief bestelde framematen en accessoires. De op de site aangegeven berekeningen ter bepaling van de framemaat zijn zuiver indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

18. Sterkeprijzen.nl staat ingeschreven bij de kamer van koop handel te Emmen onder nummer 04072410 - BTW nr NL 1029.86.952 B01

 

 

Communicatie:

 

19. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sterkeprijzen.nl, dan wel tussen Sterkeprijzen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sterkeprijzen.nl is Sterkeprijzen.nl niet aansprakelijk.

 

 

Toepasselijk recht:

 

20. Op alle overeenkomsten, bestellingen, aanbiedingen en verplichtingen, als mede op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

 

21. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen aanhangig worden gemaakt aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.